ನಿಧನ

Top ನಿಧನ News

ಕಾರ್ಕಳ:ನಿವೃತ್ತ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೆಳ್ಮಣ್ ಗಣಪತಿ ಆಚಾರ್ಯ ನಿಧನ

ಕಾರ್ಕಳ:ನಿವೃತ್ತ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಣಪತಿ ಆಚಾರ್ಯ ನಿಧನ ಕಾರ್ಕಳ : ಸಮಾಜ ಸೇವಕ, ಶಿಕ್ಷಕ, ನಿವೃತ್ತ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಣಪತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಬೆಳ್ಮಣ್ (65)ವ.

Times of karkala Times of karkala
- Advertisement -
Ad image