Tuesday, June 18, 2024

ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್:ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಜೆಇಇ ಬಿ-ಪ್ಲಾನಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೈನಿ ಅಸ್ಮಾ ಸಾಲ್ಡಾನ್ಹ 149ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್

Homeಕಾರ್ಕಳಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್:ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಜೆಇಇ ಬಿ-ಪ್ಲಾನಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೈನಿ ಅಸ್ಮಾ ಸಾಲ್ಡಾನ್ಹ 149ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್

ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್:ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಜೆಇಇ ಬಿ-ಪ್ಲಾನಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೈನಿ ಅಸ್ಮಾ ಸಾಲ್ಡಾನ್ಹ 149ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್

ಕಾರ್ಕಳ: ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಜೆಇಇ ಬಿ -ಪ್ಲಾನಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳದ ಕ್ರೆಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶೈನಿ ಅಸ್ಮಾ ಸಾಲ್ಡಾನ್ಹ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 149 ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಜೆಇಇ ಬಿ-ಆರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 504ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ.

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್:ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಜೆಇಇ ಬಿ-ಪ್ಲಾನಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೈನಿ ಅಸ್ಮಾ ಸಾಲ್ಡಾನ್ಹ 149ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್

Homeಕಾರ್ಕಳಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್:ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಜೆಇಇ ಬಿ-ಪ್ಲಾನಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೈನಿ ಅಸ್ಮಾ ಸಾಲ್ಡಾನ್ಹ 149ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್

ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್:ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಜೆಇಇ ಬಿ-ಪ್ಲಾನಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೈನಿ ಅಸ್ಮಾ ಸಾಲ್ಡಾನ್ಹ 149ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್

ಕಾರ್ಕಳ: ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಜೆಇಇ ಬಿ -ಪ್ಲಾನಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳದ ಕ್ರೆಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶೈನಿ ಅಸ್ಮಾ ಸಾಲ್ಡಾನ್ಹ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 149 ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಜೆಇಇ ಬಿ-ಆರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 504ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ.

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್:ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಜೆಇಇ ಬಿ-ಪ್ಲಾನಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೈನಿ ಅಸ್ಮಾ ಸಾಲ್ಡಾನ್ಹ 149ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್

Homeಕಾರ್ಕಳಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್:ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಜೆಇಇ ಬಿ-ಪ್ಲಾನಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೈನಿ ಅಸ್ಮಾ ಸಾಲ್ಡಾನ್ಹ 149ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್

ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್:ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಜೆಇಇ ಬಿ-ಪ್ಲಾನಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೈನಿ ಅಸ್ಮಾ ಸಾಲ್ಡಾನ್ಹ 149ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್

ಕಾರ್ಕಳ: ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಜೆಇಇ ಬಿ -ಪ್ಲಾನಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳದ ಕ್ರೆಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶೈನಿ ಅಸ್ಮಾ ಸಾಲ್ಡಾನ್ಹ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 149 ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಜೆಇಇ ಬಿ-ಆರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 504ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ.

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

Times of karkala Add