Wednesday, July 17, 2024

ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಎಲ್‌ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ:ಶಿಫಾ ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ

Homeಕಾರ್ಕಳಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಎಲ್‌ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ:ಶಿಫಾ ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ

ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಎಲ್‌ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ:ಶಿಫಾ ಹೆಬ್ರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ

ಹೆಬ್ರಿ ಮಠದಬೆಟ್ಟು ನಿವಾಸಿ ಅನ್ವರ್‌ ರಫಿ ಮತ್ತು ಆಯಿಷಬಾನು ಅವರ ಪುತ್ರಿ.

ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಎಲ್‌ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ : ಹೆಬ್ರಿಯ ಶಿಫಾ ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ
ಹೆಬ್ರಿ : ಹೆಬ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿಫಾ 625ರಲ್ಲಿ 612 ಅಂಕ (97.92 ಶೇ ) ಪಡೆದು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಧಕಿಯಾಗಿರುವ ಶಿಫಾ ಹೆಬ್ರಿ ಮಠದಬೆಟ್ಟು ನಿವಾಸಿ ಅನ್ವರ್‌ ರಫಿ ಮತ್ತು ಆಯಿಷಬಾನು ಅವರ ಪುತ್ರಿ.

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಎಲ್‌ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ:ಶಿಫಾ ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ

Homeಕಾರ್ಕಳಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಎಲ್‌ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ:ಶಿಫಾ ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ

ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಎಲ್‌ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ:ಶಿಫಾ ಹೆಬ್ರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ

ಹೆಬ್ರಿ ಮಠದಬೆಟ್ಟು ನಿವಾಸಿ ಅನ್ವರ್‌ ರಫಿ ಮತ್ತು ಆಯಿಷಬಾನು ಅವರ ಪುತ್ರಿ.

ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಎಲ್‌ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ : ಹೆಬ್ರಿಯ ಶಿಫಾ ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ
ಹೆಬ್ರಿ : ಹೆಬ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿಫಾ 625ರಲ್ಲಿ 612 ಅಂಕ (97.92 ಶೇ ) ಪಡೆದು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಧಕಿಯಾಗಿರುವ ಶಿಫಾ ಹೆಬ್ರಿ ಮಠದಬೆಟ್ಟು ನಿವಾಸಿ ಅನ್ವರ್‌ ರಫಿ ಮತ್ತು ಆಯಿಷಬಾನು ಅವರ ಪುತ್ರಿ.

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಎಲ್‌ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ:ಶಿಫಾ ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ

Homeಕಾರ್ಕಳಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಎಲ್‌ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ:ಶಿಫಾ ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ

ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಎಲ್‌ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ:ಶಿಫಾ ಹೆಬ್ರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ

ಹೆಬ್ರಿ ಮಠದಬೆಟ್ಟು ನಿವಾಸಿ ಅನ್ವರ್‌ ರಫಿ ಮತ್ತು ಆಯಿಷಬಾನು ಅವರ ಪುತ್ರಿ.

ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಎಲ್‌ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ : ಹೆಬ್ರಿಯ ಶಿಫಾ ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ
ಹೆಬ್ರಿ : ಹೆಬ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿಫಾ 625ರಲ್ಲಿ 612 ಅಂಕ (97.92 ಶೇ ) ಪಡೆದು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಧಕಿಯಾಗಿರುವ ಶಿಫಾ ಹೆಬ್ರಿ ಮಠದಬೆಟ್ಟು ನಿವಾಸಿ ಅನ್ವರ್‌ ರಫಿ ಮತ್ತು ಆಯಿಷಬಾನು ಅವರ ಪುತ್ರಿ.

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

Times of karkala Add