Thursday, July 18, 2024

ಕಾರ್ಕಳ:ಬಿಬಿಎ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಪಿಎ೦ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಕೆ. ರ‍್ಯಾಂಕ್

Homeಕಾರ್ಕಳಕಾರ್ಕಳ:ಬಿಬಿಎ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಪಿಎ೦ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಕೆ. ರ‍್ಯಾಂಕ್

ಕಾರ್ಕಳ:ಎಂಪಿಎ೦ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಿಬಿಎ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ರ‍್ಯಾಂಕ್

ಕಾರ್ಕಳದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಂಜುನಾಥ ಪೈ ಸ್ಮಾರಕ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ರಕ್ಷಿತಾ ಕೆ. ಪೂಜಾರಿ, ಇವರು 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಬಿಬಿಎ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಎ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ, ಬೋಧಕ ಬೊಧಕೇತರ ವರ್ಗ ಕಾಲೇಜಿನ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

ಕಾರ್ಕಳ:ಬಿಬಿಎ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಪಿಎ೦ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಕೆ. ರ‍್ಯಾಂಕ್

Homeಕಾರ್ಕಳಕಾರ್ಕಳ:ಬಿಬಿಎ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಪಿಎ೦ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಕೆ. ರ‍್ಯಾಂಕ್

ಕಾರ್ಕಳ:ಎಂಪಿಎ೦ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಿಬಿಎ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ರ‍್ಯಾಂಕ್

ಕಾರ್ಕಳದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಂಜುನಾಥ ಪೈ ಸ್ಮಾರಕ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ರಕ್ಷಿತಾ ಕೆ. ಪೂಜಾರಿ, ಇವರು 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಬಿಬಿಎ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಎ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ, ಬೋಧಕ ಬೊಧಕೇತರ ವರ್ಗ ಕಾಲೇಜಿನ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

ಕಾರ್ಕಳ:ಬಿಬಿಎ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಪಿಎ೦ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಕೆ. ರ‍್ಯಾಂಕ್

Homeಕಾರ್ಕಳಕಾರ್ಕಳ:ಬಿಬಿಎ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಪಿಎ೦ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಕೆ. ರ‍್ಯಾಂಕ್

ಕಾರ್ಕಳ:ಎಂಪಿಎ೦ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಿಬಿಎ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ರ‍್ಯಾಂಕ್

ಕಾರ್ಕಳದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಂಜುನಾಥ ಪೈ ಸ್ಮಾರಕ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ರಕ್ಷಿತಾ ಕೆ. ಪೂಜಾರಿ, ಇವರು 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಬಿಬಿಎ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಎ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ, ಬೋಧಕ ಬೊಧಕೇತರ ವರ್ಗ ಕಾಲೇಜಿನ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

Times of karkala Add