Thursday, July 18, 2024

ವರಂಗ ಜೈನ ಬಸದಿಯ ಅರ್ಚಕ ಮೃತ್ಯುoಜಯ ಇಂದ್ರ ನಿಧನ

Homeಕಾರ್ಕಳವರಂಗ ಜೈನ ಬಸದಿಯ ಅರ್ಚಕ ಮೃತ್ಯುoಜಯ ಇಂದ್ರ ನಿಧನ

ವರಂಗ ಜೈನ ಬಸದಿಯ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಮೃತ್ಯುoಜಯ ಇಂದ್ರ ಇವರು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಧನರಾದರು.

ಸುಮಾರು 87 ವರ್ಷದ ಶ್ರೀಯುತರು 3 ಗಂಡು 3 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅಳಿಯಂದಿರು, ಸೊಸೆಯಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನ್ನಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

ವರಂಗ ಜೈನ ಬಸದಿಯ ಅರ್ಚಕ ಮೃತ್ಯುoಜಯ ಇಂದ್ರ ನಿಧನ

Homeಕಾರ್ಕಳವರಂಗ ಜೈನ ಬಸದಿಯ ಅರ್ಚಕ ಮೃತ್ಯುoಜಯ ಇಂದ್ರ ನಿಧನ

ವರಂಗ ಜೈನ ಬಸದಿಯ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಮೃತ್ಯುoಜಯ ಇಂದ್ರ ಇವರು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಧನರಾದರು.

ಸುಮಾರು 87 ವರ್ಷದ ಶ್ರೀಯುತರು 3 ಗಂಡು 3 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅಳಿಯಂದಿರು, ಸೊಸೆಯಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನ್ನಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

ವರಂಗ ಜೈನ ಬಸದಿಯ ಅರ್ಚಕ ಮೃತ್ಯುoಜಯ ಇಂದ್ರ ನಿಧನ

Homeಕಾರ್ಕಳವರಂಗ ಜೈನ ಬಸದಿಯ ಅರ್ಚಕ ಮೃತ್ಯುoಜಯ ಇಂದ್ರ ನಿಧನ

ವರಂಗ ಜೈನ ಬಸದಿಯ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಮೃತ್ಯುoಜಯ ಇಂದ್ರ ಇವರು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಧನರಾದರು.

ಸುಮಾರು 87 ವರ್ಷದ ಶ್ರೀಯುತರು 3 ಗಂಡು 3 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅಳಿಯಂದಿರು, ಸೊಸೆಯಂದಿರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನ್ನಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

Times of karkala Add