ರಾಜ್ಯ

Top ರಾಜ್ಯ News

ಕಾರ್ಕಳ:ಮೈ-ಟೆಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರವೇಶಾರಂಭ

ಕಾರ್ಕಳ:ಮೈ-ಟೆಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರವೇಶಾರಂಭ ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಮೈ-ಟೆಕ್ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ

Times of karkala Times of karkala
- Advertisement -
Ad image