Thursday, April 18, 2024

ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ:ಮುನಿಯಾಲಿನ ಅನ್ವಿಕ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.

Homeಕಾರ್ಕಳರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ:ಮುನಿಯಾಲಿನ ಅನ್ವಿಕ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.

ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ:ಮುನಿಯಾಲಿನ ಅನ್ವಿಕ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.

ಹೆಬ್ರಿ : ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಡುಪಿ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುನಿಯಾಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಲಿನ 5ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅನ್ವಿಕ ಎಂ.ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ:ಮುನಿಯಾಲಿನ ಅನ್ವಿಕ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.

Homeಕಾರ್ಕಳರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ:ಮುನಿಯಾಲಿನ ಅನ್ವಿಕ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.

ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ:ಮುನಿಯಾಲಿನ ಅನ್ವಿಕ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.

ಹೆಬ್ರಿ : ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಡುಪಿ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುನಿಯಾಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಲಿನ 5ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅನ್ವಿಕ ಎಂ.ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ:ಮುನಿಯಾಲಿನ ಅನ್ವಿಕ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.

Homeಕಾರ್ಕಳರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ:ಮುನಿಯಾಲಿನ ಅನ್ವಿಕ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.

ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ:ಮುನಿಯಾಲಿನ ಅನ್ವಿಕ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.

ಹೆಬ್ರಿ : ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಡುಪಿ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುನಿಯಾಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಲಿನ 5ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅನ್ವಿಕ ಎಂ.ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

Times of karkala Add