Thursday, April 18, 2024

ನಿಟ್ಟೆ:ನುಟಾನಿಕ್ಸ್ ನಿಂದ ಬೋಧಕ ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Homeಕಾರ್ಕಳನಿಟ್ಟೆ:ನುಟಾನಿಕ್ಸ್ ನಿಂದ ಬೋಧಕ ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ನುಟಾನಿಕ್ಸ್ ನಿಂದ ಬೋಧಕ ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ನಿಟ್ಟೆ: ನಿಟ್ಟೆ ಮಹಾಲಿಂಗ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಸ್ಮಾರಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್, ವೆಲ್ಫೇರ್, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗವು ನುಟಾನಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಫೀಶಿಯಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮೆಶಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಬೋಧಕವರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ 3 ದಿನಗಳ ಬೋಧಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಟೆಕ್ ಟಾಕ್ ನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಿಂದ 22 ರವರೆಗೆ  ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಸ್ಕಲೇಶನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನೇಮಕಾತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಲೋಚನ್ ವಿ.ಎಂ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವರು.

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

ನಿಟ್ಟೆ:ನುಟಾನಿಕ್ಸ್ ನಿಂದ ಬೋಧಕ ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Homeಕಾರ್ಕಳನಿಟ್ಟೆ:ನುಟಾನಿಕ್ಸ್ ನಿಂದ ಬೋಧಕ ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ನುಟಾನಿಕ್ಸ್ ನಿಂದ ಬೋಧಕ ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ನಿಟ್ಟೆ: ನಿಟ್ಟೆ ಮಹಾಲಿಂಗ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಸ್ಮಾರಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್, ವೆಲ್ಫೇರ್, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗವು ನುಟಾನಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಫೀಶಿಯಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮೆಶಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಬೋಧಕವರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ 3 ದಿನಗಳ ಬೋಧಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಟೆಕ್ ಟಾಕ್ ನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಿಂದ 22 ರವರೆಗೆ  ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಸ್ಕಲೇಶನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನೇಮಕಾತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಲೋಚನ್ ವಿ.ಎಂ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವರು.

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

ನಿಟ್ಟೆ:ನುಟಾನಿಕ್ಸ್ ನಿಂದ ಬೋಧಕ ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Homeಕಾರ್ಕಳನಿಟ್ಟೆ:ನುಟಾನಿಕ್ಸ್ ನಿಂದ ಬೋಧಕ ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ನುಟಾನಿಕ್ಸ್ ನಿಂದ ಬೋಧಕ ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ನಿಟ್ಟೆ: ನಿಟ್ಟೆ ಮಹಾಲಿಂಗ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಸ್ಮಾರಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್, ವೆಲ್ಫೇರ್, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗವು ನುಟಾನಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಫೀಶಿಯಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮೆಶಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಬೋಧಕವರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ 3 ದಿನಗಳ ಬೋಧಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಟೆಕ್ ಟಾಕ್ ನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಿಂದ 22 ರವರೆಗೆ  ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಸ್ಕಲೇಶನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನೇಮಕಾತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಲೋಚನ್ ವಿ.ಎಂ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವರು.

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

Times of karkala Add