ವಿಶೇಷ

Top ವಿಶೇಷ News

ಇನ್ನು ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣ,ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್!

ಇನ್ನು ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣ,ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್! ದೇಶದಲ್ಲಿ 2023ರ ಏ.1ರಿಂದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು

Times of karkala Times of karkala
- Advertisement -
Ad image